ACE Building Software Better. Building Better Products. już z pewnością słyszeliście ale jest jeszcze coś więcej!  W czasie ACE odbędzie się mini konferencja Women in Tech.

Porozmawiamy o branży IT, technologiach, kobietach, co ich powstrzymuje od podjęcia pracy, jakie problemy napotykają i wiele innych.

Posłuchacie różnych doświadczeń, prezentacji i dyskusji. Szczegóły tutaj: https://aceconf.com/#!/women-in-tech